Czym jest Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej?

Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej to grupa rzymskich katolików Diecezji Opolskiej czerpiących ze skarbca Tradycji Katolickiej – nauki, duchowości oraz liturgii uświęcającej pokolenia wiernych na przestrzeni wielu stuleci. Łączy nas umiłowanie zarówno integralnej wiary Kościoła katolickiego, jak i starożytnej liturgii rzymskiej, sprawowanej w naszym duszpasterstwie zgodnie z zachętą papieża Benedykta XVI wyrażoną 2 2007 r. w jego Motu Proprio “Summorum Pontificum”.

Sercem naszego duszpasterstwa jest kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, w którym to w każdą niedzielę i święto nakazane sprawowana jest o godz. 12:00 Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim (wg tradycyjnego Mszału Rzymskiego z roku 1962 – patrz: O Mszy świętej). W dni powszechnie Msza św. sprawowana jest według ogłoszeń. Oprócz liturgii Mszy, nasze duszpasterstwo umożliwia stara się stwarzać możliwości własnego uświęcenia poprzez uczestnictwo w różnych formach tradycyjnej pobożności (np. udział w Róży Żywego Różańca) oraz w spotkaniach formacyjnych (patrz: Poza Mszą świętą).

 

Duszpasterz

Duszpasterzem naszego środowiska jest ks. dr Mariusz Drygier.

Ksiądz Drygier to kapłan diecezji opolskiej, ur. w Paczkowie w 1986 r., tytuł doktora teologii w zakresie historii Kościoła uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w 2017 r. W latach 2010 – 2014 wikariusz i rezydent w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach, następnie rezydent w parafii śś. Zygmunta i Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (2014-2017), wikariusz w parafii św. Michała w Opolu (2017-2021), administrator parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich (2021-2022) i jej proboszcz (od 2022 r.).

Z księdzem duszpasterzem kontaktować się można elektronicznie – pod adresem mailowym: drygier@wp.pl – bądź też osobiście, po każdej Mszy świętej i nabożeństwie sprawowanych przez niego w ramach naszego duszpasterstwa.