Msza święta w naszym duszpasterstwie

Centralnym punktem naszego duszpasterstwa są Msze święte w tradycyjnym rycie rzymskim. Każdorazowo niezwykle wielką uwagę przywiązujemy do jak najpiękniejszej i zgodnej z rubrykami oraz duchem liturgii celebracji – mając na uwadze fakt, że liturgia nie jest ani prywatną własnością poszczególnych osób, ani czysto ludzkim działaniem, ale ogromną spuścizną Kościoła oraz przestrzenią działania samego Boga.

Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim ze swoim bogactwem starożytnych modlitw, symboli oraz gestów, pozwala wiernym w niezwykły sposób doświadczyć transcendencji Najwyższego Boga oraz zanurzyć się w niezgłębionym misterium Ofiary Chrystusa. Zarówno najbardziej rzucające się w oczy jej aspekty – tj. wspólne zwrócenie się kapłana i wiernych ku Bogu, sakralny język Kościoła (łacina) oraz wiele momentów ciszy i skupienia – jak i całe pozostałe jej bogactwo, sprawiają, że współczesny człowiek nierzadko uświadamia sobie, iż właśnie uczestniczy w rzeczywistości przekraczającej ten świat i jego samego. Tradycyjna liturgia uświadamia, że uczestniczymy w świętym i nieogarnionym misterium Boga, którego centrum stanowi nie człowiek, lecz sam Bóg i jego działanie. Tradycyjna liturgia pozwala właściwie orientować i kształtować swoje życie – przejść od wszechobecnego w dzisiejszym świecie antropocentryzmu do zbawiennego teocentryzmu, do nieustannego pojmowania swojego istnienia i wszelkich swoich działań w odniesieniu do Boga.

Najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba.
o. Fryderyk Faber – XIX-wieczny konwertyta z protestantyzmu – o Mszy Świętej w tradycyjnym rycie
Pan Bóg przez nic nie może być z większą czcią uwielbianym, jak przez niepokalaną ofiarę Ołtarza.
św. Wawrzyniec Justynian

Lex orandi – lex credendi (pol. prawo modlitwy, prawem wiary). Ta starożytna maksyma chrześcijańska streszcza ważną dla życia Kościoła prawdę – to jak wierzymy, jest nierozerwalnie związane z tym, jak się modlimy. Obrzędy oraz modlitwy tradycyjnej liturgii rzymskiej, szlifowane jak diament na przestrzeni wielu stuleci, stały się dla Kościoła autentycznym skarbem – prawem modlitwy (lex orandi), będącym niezwykle spójnym, trafnym i właściwym wyrazem prawa wiary (lex credendi). Tradycyjna liturgia to pewność trwania w wierze Ojców Kościoła – to oparcie swojej wiary oraz duchowości na prawdziwej skale, z której wypływa nieskazitelne źródło oczyszczające i uświęcające dusze wiernych przez pokolenia.

Jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiedzę o Mszy Świętej w jej klasycznym rycie oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię pytania, koniecznie odwiedź serwis MszaTrydencka.pl.

Ale ja nie znam łaciny!

W porządku – my też nie (w większości). Choć znajomość łaciny może być dla owocnego uczestnictwa we Mszy pomocna, to z pewnością jest do tego niepotrzebna. Mszę Świętą przeżywa się przede wszystkim duchem – nie o to bowiem chodzi, by wszystko usłyszeć i zrozumieć, lecz by zjednoczyć swoją modlitwę i ofiarę ze wspólną modlitwą Kościoła i Ofiarą Chrystusa. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować się do uczestnictwa we Mszy w tradycyjnym rycie, sprawdź specjalnie w tym celu przygotowany poradnik na MszaTrydencka.pl.

Choć, jak już zostało wspomniane, nie musimy kurczowo śledzić wszystkich słów wypowiadanych przez kapłana, przed każdą Mszą Trydencką w kościele św. Michała w Opolu wykładane są mszaliki łacińsko-polskie, mogące stanowić pomoc w owocnym przeżywaniu liturgii dla wiernych zainteresowanych treścią i znaczeniem odmawianych w trakcie Mszy modlitw.


Przyjdź i doświadcz “najpiękniejszej rzeczy po tej stronie Nieba”!