Uświęcenie przez Różaniec

W naszym Środowisku bardzo dużą rolę przykładamy do duchowości Maryjnej. Dlatego też przy duszpasterstwie działa róża żywego Różańca.

“Niepokalana – oto nasz ideał. Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie – oto nasz ideał. Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich – oto nasz ideał.”
o. Maksymilian Maria Kolbe

Czerpiąc z życia tego świętego męczennika, piętnaście osób każdego dnia odmawia dziesiątkę Różańca w jego tradycyjnym, 3-częściowym układzie, tworząc wielki bukiet róż ofiarowanych Przenajświętszej Panience.

Intencje modlitewne

Modlimy się w intencjach wynagradzających za bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej:

  1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
  2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
  3. Przeciw Jej boskiemu Macierzyństwu.
  4. Czyny tych, którzy próbują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
  5. Czyny tych, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.

Oprócz tego, modlitwą obejmujemy Kościół święty, Papieża, JE bpa Andrzeja Czaję oraz kapłanów naszej diecezji. Prosimy również o wiarę i miłość Bożą dla wiernych tej ziemi oraz o pomyślny rozwój naszego środowiska.

Czy mogę dołączyć do wspólnej modlitwy?

Każdy może dołączyć do róży różańcowej – wystarczy zgłosić swoją kandydaturę osobiście w zakrystii, bądź też napisać e-maila.


Matko Boża Fatimska, módl się za nami!