Msze święte w każdą niedzielę i święto nakazane o godz. 15.00 w kościele św. Sebastiana w Opolu

OJCIEC ŚWIĘTY

Deus omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam.

BISKUP OPOLSKI

Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twojego Andrzeja, któregoś raczył postanowić Pasterzem Kościoła Opolskiego; daj mu, prosimy, łaskę, aby słowem i przykładem budował tych, którymi rządzi, i mógł razem z powierzoną mu trzodą przejść do żywota wiecznego.

Ogłoszenia - 15 I A.D.2017

II Niedziela po Objawieniu Pańskim

  1. W przedniej części kościoła włączone jest ogrzewanie. Zachęcamy do zajmowania miejsc w pierwszych sześciu ławkach po obu stronach nawy.
  2. Dziś, jak zwykle w trzecią w miesiącu, przy wychodzeniu z kościoła będzie zbierana składka specjalna, tym razem w całości przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania. Prosimy o ofiarność.
  3. Za tydzień obchodzić będziemy, jako uroczystość zewnętrzną, odpust ku czci patrona naszego kościoła, św. Sebastiana.
  4. Są jeszcze wolne intencje w lutym i marcu. Zachęcamy do zamawiania Mszy świętych.

Zmiany w OŚTŁ

Od dnia 10.01.2017 Jacek Sitarczuk przestał pełnić obowiązki prezesa Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej. Jednocześnie funkcja ta ulega likwidacji.

Informujemy, że jedyną osobą reprezentującą oficjalnie Środowisko jest jego duszpasterz, ks. Piotr Kutynia.

Ogłoszenia - 8 I A.D.2017

Niedziela Świętej Rodziny

  1. W związku z niskimi temperaturami, w przedniej części kościoła włączone jest ogrzewanie. Zachęcamy do zajmowania miejsc w pierwszych sześciu ławkach po obu stronach nawy.
  2. W przyszłą niedzielę, jak zwykle w trzecią w miesiącu, przy wychodzeniu z kościoła będzie zbierana składka specjalna, w całości przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania. Prosimy o ofiarność.
  3. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Od następnej niedzieli, zgodnie z naszym zwyczajem, kolędy będą śpiewane tylko po Mszy świętej.
  4. Są jeszcze wolne intencje w lutym i marcu. Zachęcamy do zamawiania Mszy świętych.